Sắp xếp theo:

AUDI Q7 - BLACK

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 3.000.000đ/4h/55km

+ 5.800.000đ/8h/100km

+ 8.000.000đ/12h/160km

AUDI Q7

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 3.000.000đ/4h/55km

+ 5.800.000đ/8h/100km

+ 8.000.000đ/12h/160km

HYUNDAI TUCSON

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 900.000đ/4h/55km

+ 1.500.000đ/8h/100km

KIA SEDONA 2019 - WHITE

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 1.400.000đ/4h/55km

+ 2.200.000đ/8h/100km

+ 2.800.000đ/12h/160km

KIA SEDONA 2019 - TRẮNG

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 1.400.000đ/4h/55km

+ 2.200.000đ/8h/100km

+ 2.800.000đ/12h/160km

KIA SORENTO 2018

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 900.000đ/4h/55km

+ 1.500.000đ/8h/100km

MAZDA 6 - WD

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 1.500.000đ/4h

VOLKSWAGEN BEETLE - WD

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 2.100.000đ/4h

+ 3.000.000đ/8h

KIA SEDONA 2019

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 1.400.000đ/4h/55km

+ 2.200.000đ/8h/100km

+ 2.800.000đ/12h/160km

AUDI A6 - WD

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 2.500.000đ/4h

+ 4.000.000đ/8h

KIA SEDONA 2019

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 1.400.000đ/4h/55km

+ 2.200.000đ/8h/100km

+ 2.800.000đ/12h/160km

XE 29 CHỖ - WD

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 2.700.000đ/4h

+ 3.500.000đ/8h

FORD TRANSIT 16 CHỖ - WD

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 1.500.000đ/4h

+ 1.900.000đ/8h

VOLKSWAGEN BEETLE XE CỔ - WD

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 1.900.000đ/4h

+ 2.800.000đ/8h

MAZDA 3 - WD

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 1.200.000đ/4h

+ 1.500.000đ/8h

HYUNDAI ELANTRA - WD

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 1.200.000đ/4h

HONDA CITY - WD

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 1.200.000đ/4h

LAND ROVER EVOQUE PRESTIGE - WD

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 2.100.000đ/4h

+ 3.500.000đ/8h

MERCEDES E250 ĐEN - WD

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 2.900.000đ/4h

+ 4.400.000đ/8h

FORD ECOSPORT - WHITE

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 600.000đ/4h/55km

+ 1.000.000đ/8h/100km

+ 1.400.000đ/12h/160km

AUDI Q5 PREMIUM PLUS - WHITE

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 1.600.000đ/4h/55km

+ 2.500.000đ/8h/100km

+ 3.200.000đ/12h/160km

LAND ROVER EVOQUE PRESTIGE - BLACK

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 1.800.000đ/4h/55km

+ 3.000.000đ/8h/100km

+ 4.000.000đ/12h/160km

LAND ROVER EVOQUE DYNAMIC - WHITE

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 1.800.000đ/4h/55km

+ 3.200.000đ/8h/100km

+ 4.300.000đ/12h/160km

TOYOTA SIENNA LIMITED - WHITE

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 2.500.000đ/4h/55km

+ 4.000.000đ/8h/100km

+ 5.300.000đ/12h/160km