Sắp xếp theo:

MERCEDES S500 - S65 - WD

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 6.500.000đ/4h

+ 9.500.000đ/8h

MERCEDES S500 - S65

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ $268/4h/55km

+ $398/8h/100km

+ $485/12h/160km

MERCEDES S500 - S65

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 6.000.000đ/4h/55km

+ 9.000.000đ/8h/100km

+ 11.000.000đ/12h/160km

VINFAST LUX A2.0

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 1.600.000đ/4h/55km

+ 2.200.000đ/8h/100km

+ 2.800.000đ/12h/160km

VINFAST LUX A2.0

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ $69/4h/55km

+ $95/8h/100km

+ $121/12h/160km

TOYOTA CAMRY - WD

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 1.600.000đ/4h

+ 2.000.000đ/8h

2019 SOLATI LIMOUSINE 10 SEATS

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ $95/4h/55km

+ $130/8h/100km

+ $156/12h/160km

SOLATI LIMOUSINE 10 CHỖ 2019

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 2.000.000đ/4h/55km

+ 2.800.000đ/8h/100km

+ 3.400.000đ/12h/160km

FORD MUSTANG MUI TRẦN - WD

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 8.000.000đ/4h

KIA OPTIMA - WD

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 1.500.000đ/4h

+ 1.800.000đ/8h

VINFAST LUX SA2.0 TURBO

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 1.800.000đ/4h/55km

+ 3.000.000đ/8h/100km

+ 4.000.000đ/12h/160km

VINFAST LUX A2.0- WD

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 1.700.000đ/4h

+ 2.200.000đ/8h

MERCEDES S-CLASS - WD

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 7.000.000đ/4h

+ 10.000.000đ/8h

LIMOUSINE DCAR 18 SEATS

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ $117/airport service

+ $216/8h/100km

+ $260/12h/150km

 

LIMOUSINE DCAR 18 CHỖ

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 2.500.000đ/đón-tiễn TSN

+ 4.800.000đ/8h/100km

+ 5.800.000đ/12h/150km

HYUNDAI SOLATI 16 SEATS

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ $78/4h/55km

+ $104/8h/100km

HYUNDAI SOLATI 16 CHỖ

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 1.600.000đ/4h/55km

+ 2.200.000đ/8h/100km

BMW 750Li - WD

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 3.000.000đ/4h

+ 5.000.000đ/8h

2018 MERCEDES E250 WHITE

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ $108/4h/55km

+ $169/8h/100km

+ $221/12h/160km

MERCEDES E250 TRẮNG

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 2.300.000đ/4h/55km

+ 3.700.000đ/8h/100km

+ 4.900.000đ/12h/160km

FORD EXPLORER

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 1.800.000đ/4h/55km

+ 3.200.000đ/8h/100km

+ 4.300.000đ/12h/160km

TOYOTA INNOVA

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 900.000đ/4h/55km

+ 1.500.000đ/8h/100km

AUDI Q7 - BLACK

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ $117/4h/55km

+ $177/8h/100km

+ $234/12h/160km

AUDI Q7

Giá đã bao gồm tài xế & xăng

+ 2.500.000đ/4h/55km

+ 3.900.000đ/8h/100km

+ 5.200.000đ/12h/160km